Kültür İşleri Müdürlüğü

İlçenin vizyon odaklı ve prestij proje çalışmalarını belirlemek ve bu çalışmalar kapsamında iş akış planlarını oluşturmak adına ortak akıl platformları planlamak ve uygulamak için çalışır.

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültürel programlar, belirli gün ve hafta kutlamaları, anma programları, konferans, seminer, sempozyum, şenlik, festival, tanıtım, kültür-sanat-meslek ve beceri kazandırma kursları vermek veya verdirmekle görevli müdürlüktür.

Hizmet Alanları

  • Kültür sanat etkinlikleri
  • ESEV (Esenler Sanat Evi)
  • Sesli, Görüntülü, Basılı ve Dijital Yayıncılık

Müdürlüğe Ait Projeler

Müdürlük Haberleri