Öneri ve Talep Formu

Kendilerini her alanda geliştirmiş 40 öğrenci öncü kuşak seçildi.

Esenler’in Yüzleri

Esenler'in öncü yüzleri...

2018 yılında başlatmış olduğumuz “Esenler’in Yüzleri” projesi ile toplum içinde liderlik vasıflarına sahip olan, ilgi ve yetenekleri geliştirilmeye müsait 6. sınıf öğrencileri Esenler Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma sonucunda tespit edilerek, önce gençlerimizin aileleri ile iletişime geçildi, gerekli izinlerin alınmasının ardından yapılan kamplarla öğrencilerin doğal ortamdaki durumları, arkadaşları ile olan ilişkileri de değerlendirilerek kendilerini daha iyi geliştirip topluma faydalı bireyler olabilmeleri adına belirlenen müfredat çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında; aşağıda verilenler belli bir müfredat dâhilinde yedi yıllık bir çalışma takvimi içerisinde öğrencilere sunulmuştur:

–          Okunması Gereken 100 Kitap

–          Rol Model Alınması Gereken 100 Şahsiyet

–          Bilinmesi Gereken Tarihin Akışını Değiştirmiş 100 Olay

–          Tanışılması Gereken 100 İnsan

–          Görülmesi Gereken 100 Mekân

–          Bilinmesi Gereken Hayatlarını Şekillendirecek 100 Ayet ve 100 Hadis

–          Bilinmesi Gereken 100 Şiir ve Ezberlenmesi Gereken 100 Dize

–          Bilinmesi Gereken 100 Esma

–          Tatbik Edilmesi Gereken 100 Âdâb-ı Muâşeret Kuralı

–          Kavranması gereken 100 Değer ve Mefhum

–          İzlenmesi Gereken 100 Film

Aynı zamanda “Esenler’in Yüzleri” projesine dâhil olan her öğrenci bu süre içerisinde kendi dili ve dil kurallarını öğrenmeleri için diksiyon eğitimine tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte en az bir sanat dalı, bir bilim dalı, bir spor dalı ile ilgilenerek ve bunların yanında mutlaka en az bir yabancı dili sunulan imkânlar çerçevesinde öğrenmektedirler.

Esenler’in Yüzleri projesinin genel amacı, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan, geleceğe güvenle bakıp emin adımlarla ilerleyen gençleri hayata hazırlamaktır. Özelde ise öğrencilerimizin her bakımdan kendilerini geliştirecek imkanı onlara sunmaktır. Aynı zamanda pojede yer alan gençlerimize aidiyet duygusu kazandırılarak ilerleyen süreçte yaşadıkları çevrede lider birey olarak öne çıkarak toplumun şekillenmesi konusunda rol üstlenmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında her eğitim öğretim sezonu başlamadan önce 6. sınıf öğrencileri arasında seçme yapılarak yeni öğrenciler projeye dahil edilmektedir. Seçilen öğrenciler kendi yaş gruplarına göre hazırlanmış olan müfredat kapsamında 12. sınıfın sonuna kadar projeye dahil olmaktadırlar. Bu doğrultuda projeye dahil olan öğrenciler sadece sınav eksenli çalışan değil, gerçek anlamda kendilerini her alanda geliştirmiş ve başarılı bireyler olarak toplum hayatındaki yerlerini alacaklardır.

Esenler’in öncü yüzleri

Esenler’in Yüzleri projesi ile toplum içinde liderlik vasıflarına sahip olan, ilgi ve yetenekleri geliştirilmeye müsait 6. sınıf öğrencileri bir araya getiriliyor.

Diğer Projeler