Öneri ve Talep Formu

42 öğretmen ile gerçekleştirdiğimiz eğitim programı ile toplamda 81 şubede 352 öğrenciye ulaştık. 

Şehir Dersleri

Esenler ilçesinde bulunan tüm ortaöğretim okullarında uygulanan Şehir Dersleri projesiyle öğrencilerimizde şehirlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Şehirlilik bilinci şehirde yaşama kültürüne sahip olmayı gerektirir. Adetlerimiz, geleneklerimiz, mahalledeki ve komşuluk bağlamındaki ilişkilerimiz ve bütün bunların gündelik hayata yansımaları kültürümüzü oluşturan öğelerdir. Ayrıca şehir kültürünün temel taşları; sevgi, saygı, hoşgörü, şefkat, merhamet, yardımlaşma, paylaşma, selamlaşma, adalet, duyarlılık, fedakârlık gibi kavramlardır.

Şehirle ilgili doğru kararların alınabilmesi için, şehirde yaşayanların şehirleri kültürel ve sosyal boyutuyla birlikte algılaması ve şehirlilik bilincine sahip olması gerekmektedir. Bu da sistemli, planlı ve sürekli bir eğitimle gerçekleştirilebilir. Eğitim, şehirlilik bilincinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önemli bir araçtır.

ÖĞRENCİLERE “ŞEHİRLİ” OLMAYI ÖĞRETTİK

Bireylerin şehir ve şehirli olmak bilincini geliştirmek, yaşadığı kadim şehrin ve medeniyetin bilgisini derinleştirmek, şehrin tarihinin ve kültürel değerlerinin toplumdaki farkındalığının artmasını sağlamak, milli kültür değerlerimizin korunması amacıyla bireylerde aidiyet hissini geliştirmek, gençlerimizin içinde bulunduğu çevreye karşı sorumluluk kazanması ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılığının artmasını sağlamak üzere başlatılan projede, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün katkılarıyla 13 farklı okulda faaliyetlerimizi sürdürdük.

Proje ile okullarımızda uygulanacak müfredatımızı desteklemek amacıyla 42 öğretmenimiz için eğitim programı düzenledik. Toplamda 81 şubede 352 öğrenciye ulaştık. 

Ayrıca dersler kapsamında düzenlenen 4 gezi rotasından 2’si olan Tarihi Yarımada ve Haliç Boyları gezisini eğitmenlerimizle gerçekleştirdik.

Şehirli Olmak

 • Şehir ve Şehirli Kavramı

 • Şehir Kültürü

 • Şehrin Sürdürülebilirliğinde Kadının/Erkeğin Rolü

 • Şehir Hayatında Doğru Davranış Kuralları

Çevreyi Tanımak

 • Çevre, Yer ve Mekân
 • Çevre İnsan İlişkisi, Çevreyi Benimsemek ve Aidiyet
 • Çevreyi Algılama ve Anlamlandırma
 • Kentsel Hafıza

İyi Komşuluk

 • Komşu Kavramı/Komşuluk Hakkı
 • Ev, Apartman, Sokak, Cadde ve Meydanın Anlamları
 • Şehirde Ortak Kullanım Alanlarından Doğru Faydalanma
 • Komşularla İyi İlişkiler Geliştirme Yöntemleri

Geleceği Kurmak

 • Küresel Yaşamda, Geçmişte ve Gelecekte İnsanlık
 • Tarih Bilinci Işığında Gelecek Vizyonumuz
 • Tarihte Türk İslam Toplumu

İnsani Temel Hakları

 • Bir Değer Olarak İnsan ve İnsani Temel Haklar
 • Toplumsal Yaşamda İyi İlişki Geliştirme Yöntemleri/İletişim Becerileri
 • Sokakta, Trafikte, Alışverişte, Okulda Kul/İnsanlık Hakkı
 • Çevre Temizliğinde Kul Hakkı

Milli Kültür Değerleri

 • Şehirde Milli ve Dini Bayramlar
 • Tarihi Eserlerin ve Manevi Yapıların Korunması
 • Şehirde Düğün, Kına Gecesi ve Asker Uğurlaması Ritüelleri
 • Doğum Kutlaması ve Taziye Ziyaretleri
 • Cami, Türbe, Mezarlık vb. kutsal ve özel mekânlarda davranışlar
 • Şehri Aydınlatan Kandil geceleri
 • Şehirdeki kültür sanatla hem hal olmak: Ne, Ne zaman, Nerede?

Diğer Projeler