Öneri ve Talep Formu

KVKK Aydınlatma Metni

ESENLER BELEDİYESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Esenler Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

A. İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isminiz, telefon numaranız, eğitim durumunuz, sağlık durumunuz gibi sizi tanımlayan tüm bilgiler sizlerin kişisel verisidir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, açıklanması, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Esenler Belediyesi bünyesinde veri işleme amaçları ve işlenen kişisel veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Veri İşleme Amacıİşlenen Kişisel Veriler
Eğitim Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim
Arama Kurtarma Ekip Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim
İhale İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans
Sağlık İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Sağlık, Finans
Ulaşım Hizmetleri Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim
Bilgi İşlem Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Özlük
Esenler Toplumsal İletişim Merkezi Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim
Sosyal ve Kültürel Faaliyet İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Arşiv İşlemleriKimlik, İletişim, Özlük
Güvenlik Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Konum
Satın Alma ve Doğrudan Temin İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim
Taşınmaz İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim
Emlak ve İstimlak İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans, Tapu Bilgileri
Tavsiye ve Şikâyet İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim
Kadın ve Aile Hizmetleri Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim
Sosyal Yardım İşlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Finans, Hanede Yaşayan Kişi Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sağlık
İmar ve Şehircilik Hizmetleri Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim
Yerel Afet Gönüllüleri Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Sağlık
Kentsel Dönüşüm İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Finans, Tapu Bilgileri
Mali Hizmetler Müdürlüğü İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Finans, Mesleki Deneyim
Ruhsat ve Denetim İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, İmza Sirküleri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Cenaze İşlemlerinin YürütülmesiÖlü Kişinin Yakını: Kimlik, İletişim
Spor Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Finans
Nikah İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Sağlık, Biyometrik
Hukuk İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Vekalet Bilgileri
Zabıta Müdürlüğü Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Ceza Mahkûmiyet ve Güvenlik Tedbirleri
Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Sağlık,
Çalışan İşlemlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Finans, Sağlık

Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz, Esenler Belediyesi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

B. Hukuki Sebepler

Esenler Belediyesi’nin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

C. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma AmacıAktarılan Alıcı Grupları
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıylaMahkemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK, Kefalet Sandığı Başkanlığı, AFAD, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Birimi, Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İcra Müdürlükleri, Nüfus Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sayıştay, İl Göç İdaresi
Yapılan şikâyetlerin muhataplara ulaştırılması amacıylaKaymakamlıklar, BEDAŞ, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Çalışanların işe giriş ve maaş işlemlerinin yürütülmesi amacıylaİştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, İlgili Bankalar

D. Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

E. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Esenler Belediyesi

İnternet Adresi                                        : esenler.bel.tr

Telefon Numarası                                   : 444 0073

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi      : esenlerbelediyesi@hs01.kep.tr

Adres                                                         : Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 PK: 34230 Esenler/İSTANBUL