Öneri ve Talep Formu

ESGEP (Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi)

İstanbul Kalkınma Ajansının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamında desteklediği projede, Esenler ilçesinde kurulu tekstil atölye ve konfeksiyonların insani çalışma ortamı sağlayabilmeleri ve çalışanların uzun süreli devam ve performans göstermeleri için işçi sağlık güvenliği ve konforuna ilişkin altyapılarının iyileştirilmesini hedeflemiştir.

Ayrıca bölgede hizmet veren iki mesleki ve teknik liseye yönelik teknolojik altyapının güçlendirilerek moda ve tekstil eğitiminin niteliğinin artırılması; atölyelerde iş ve işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik tespitlerin yapılması; işverenler ile iş arayanların buluşturulması gibi istihdam artırıcı ve istihdam edilebilirliği kolaylaştırıcı faaliyetleri içermektedir.

Mesleki ve Teknik Liselerde Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi

Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Esenler Turgut Reis Anadolu ve Teknik Lisesi’nde bulunan moda tasarımı ve tekstil laboratuvarlarının teknolojik altyapıları iyileştirilmiştir. Sektörün ve çağın gerekliliklerini yakalayabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ekipman ve yazılımlar tedarik edilmiştir. Bu sayede öğrenciler, mezun olduktan sonra sektörde kullanabilecekleri ekipman, yazılımlara ulaşabilmişlerdir.

İstihdama Yönelik Faaliyetler

Esenler Kariyer Merkezi ESKAM ile birlikte proje kapsamında 2 kez Kariyer Günleri Buluşması gerçekleştirilmiştir. Meslek lisesi son sınıf öğrencileri ve bu alanda iş arayan kişiler, tekstil sektörü alanında faaliyet gösteren işverenlerle buluşturuldu. Bu faaliyet kapsamında 17 kişinin iş görüşmesi yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Raporu Oluşturulması

Sabit adreste aynı kişi ya da birinci derece yakını tarafından en az 1 yıl süreyle faaliyet gösteren, en az 5 kayıtlı (SGK’lı) çalışan personel bulunduran, vergi levhası ve ruhsatı bulunan, Esenler Belediyesi tarafından verilmiş olan süre belgesine sahip olan tüm atölye ve konfeksiyonların iş sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizi çıkarılarak iş güvenliğine uygun hale getirilmesini sağlamaya yönelik faaliyettir. Başvuru kriterlerinin tümünü sağlayan 42 atölye için risk analizi yapılmıştır. Bu faaliyet kapsamında, atölyenin risk analiz raporu hazırlanmış ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmiştir.

Atölyelerin İyileştirilmesine Yönelik Tadilatlar ve Donatı Alanı Düzenlemesi

Bu faaliyet kapsamında projeye dahil olmak isteyen tekstil atölyelerinin başvuru şartlarını karşılaması halinde önceliklendirme kriterleri dikkate alınarak ışıklandırma, havalandırma imkânları geliştirildi, dinlenme alanları, duş, tuvalet gibi işçi sağlık ve konforuna ilişkin altyapılarının iyileştirilmiştir. Proje süresince 28 tekstil atölyesi bu kapsamda iyileştirilmiştir.

Başvuru kriterlerine ek olarak aşağıda belirtilen seçim kriterleri uygulanmıştır:

  • Tadilat yapılan atölyelerin seçiminde,  iş güvenliği risk analizi yapılan 50 atölye içinden risk analizi raporlarında tespit edilen ve acil müdahale gerektiren kritik iyileştirmeleri kendi imkânları ile yapanlara öncelik verilmesi,
  • Risk analizi raporunda tespit edilen ve acil müdahale gerektiren kritik iyileştirmeleri kendi imkânları ile yapan atölye sayısının yetersiz olması durumunda, en az acil bulguya sahip atölyelere tadilat yapılması,
  • Yapılan tadilatları riske sokacak kadar acil bulgusu olan atölyelere ise tadilat yapılmaması,
  • Başvuru kriterlerini sağlayan atölyeler arasından, proje kapsamında teknik altyapısı iyileştirilecek meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin ve bu okullardan mezun olanların atölyelerinde ücretli staj yapması şartını kabul eden atölyelere öncelik tanınması.

Seminer Faaliyetleri

Tekstil sektörünü içine alacak şekilde tecrübe paylaşımları, fikir alışverişine dönük beyin fırtınaları, teşvikler, personel çalıştırma, SGK mevzuatı, tasarım ve ürün çıkarma vb. konularda seminerler düzenlenmiştir. Konusunda önemli isimler konuşmacı olarak davet edilmiştir. Proje uygulama süresince 5 tane seminer düzenlenmiştir.

Kapanış Programı ve Final

Esenler Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi’nin Kapanış Konferansı 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 11.00’de Esenler Gençlik Merkezi (15 Temmuz Millet Bahçesi)’nde gerçekleştirilmiştir.

Diğer Projeler