Öneri ve Talep Formu

RASİS kapsamında bugüne kadar 9.752 başvuru alınarak 5.703 iş yerinin ruhsatı teslim edildi.

RASİS

Ruhsatta Akıllı Sistem

Esenler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı'na, “Ruhsat Yönetiminde Esenler Modeli” adlı projeyle başvurarak hibe desteği almayı hak kazanmıştır. 12 ay süren proje 1.058.180,00 TL’lik bütçeye sahiptir.

Esenler Kaymakamlığı ve Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın paydaş olduğu projeyle, tüm ruhsat süreçlerinin adrese bağlı olarak teknolojik destek ile yönetilmesi hedeflenmiştir.

RASİS

Yenilikçi teknoloji RASİS ile vatandaşın yaşam kalitesi artırılmış, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlanmıştır. RASİS ile belediye ve esnaf arasında ahilik kültürü güçlenmiş, denetimin sürekliliği ile işletmelerde kalite ve hijyen ön plana çıkmış, en önemlisi de esnafın ve belediyenin hizmet çıtası yükselmiştir.

Hedefleri, Esenler Belediyesi’nin 2014-2019 stratejik plan hedefleri ile uyum içinde tasarlanan RASİS, Mernis, Takbis, Net-CAD, E-Vergi, E-Ticaret gibi halihazırda var olan kamu sistemleriyle entegre edilerek kullanılacaktır. Şu an yalnızca Esenler Belediyesi tarafından kullanılmakta olan RASİS, önce İstanbul daha sonra da Türkiye genelinde kullanıma açılarak, ülke çapında esnaf sicil ağı oluşturulacaktır.

Esenler Belediyesi’nin vizyonu doğrultusunda kent halkının; idari, teknolojik, hukuki ve fiziki altyapısı oluşturularak çağdaş ölçülerde kent yaşamı kalitesi sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla ülke genelinde daha kaliteli, güvenli, kanunlara ve kurallara uygun, risk teşkil etmeyen, çevre dostu, gelişime ve değişime ayak uyduran, dinamik ve hızlı iş yeri ve işletmeler kazanılacaktır.

İşletme Tek Bir Haritada Birleşiyor

Uzun bir Ar-Ge ve inovasyon çalışması sonucu tasarlanan “RASİS” ile mevcut işin, modelinin, süreçlerinin, tüm sosyal paydaşların yararına bir bütünlük içinde olması ve geliştirilmesi sağlanmıştır. Yazılım ekibi ile sürekli iletişim halinde kalarak, projenin ihtiyaç modülleri belirlenmiş ve belirlenen modüller sisteme entegre edilmiştir.  Ayrıca proje koordinatörü liderliğinde her hafta değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde kurulan proje ofisi, aynı zamanda Esnaf Danışma Birimi olarak da çalışmalarını sürdürmüş, esnafa; iş yeri açacağı bina, bölgedeki iş yeri yoğunluğu ve açılan benzer işletme yoğunluğuna dair bilgiler verilmiştir. Bu hizmetle işletmeci doğru yatırımı doğru yer ve zamanda yapmaya yönlendirilmiştir.

Katkıları Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ndeki personellerimizin ekip lideri olarak yer aldığı bir saha tespit ekibi kurulmuştur. Bu ekip, Esenler Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinin bina yapısı, kapı numarası, özellikleri, işletme sorumlusu gibi ayrıntılı bilgilerini toplayıp, fotoğraflayarak, iş yeri kimlik bilgisinin oluşturulmasında ve binalara sicil numarası verilmesinde görev almıştır. Bilgilerin bir havuzda toplanması ile esnafa; iş yeri açacağı bina, bölgedeki iş yeri yoğunluğu ve açılan benzer işletme yoğunluğuna dair bilgiler verilmiştir.

Bu sayede sorunların tespiti kolaylaşmış ve çözüm süreci hızlanmıştır. RASİS, belediyenin diğer sistemlerine entegre edilerek verilerin anlık olarak işlenmesi imkânı sunmaktadır. Sistemin özellikle bir otomasyon yazılımına entegre edilerek kullanılması Türkiye’de bir ilk olmuştur.

Neden RASİS?

Belediyelerin kurulmasından bu yana ruhsatlandırmada belirli bir standart sağlanamamıştır. Standardın olmaması işletmeler tarafında da karmaşaya sebep olmakta ve verilen hizmet, talebi tam olarak karşılayamamaktadır.

Tüm iş yerleri kanun ve yönetmelikler kapsamında izne tabidir. İzne tabi olan bu işletmelerin sayıları fazla ve yönetmelikleri de oldukça karmaşıktır. Bu sorunlar kurumlar içerisinde de yetki karmaşasına neden olmaktadır. Bu bağlamda RASİS işletmelerdeki karmaşıklığın sebeplerini tespit ederek çözümler sunmayı ön görmektedir.

RASİS ile bina, işletme ve işletmeci ekseninde yapılandırma ön görülerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yalnız ruhsatlandırma görevini üstlenmeyip, denetim ayağının da aktif ve sürekli olması amaçlanmıştır. Böylelikle karışıklıkların giderilmesi ve işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.

Sonuçları

RASİS ile tüm ruhsat işlemleri parmaklarımızın ucunda! Daha önceden kullanılan hantal yapı, yerini verilerin tamamen dijital ortamda toplandığı ve sürekli olarak işlendiği, teknoloji tabanlı yenilikçi bir yapıya bırakmıştır. Böylelikle kâğıt israfının önüne geçilerek gereksiz iş yükü atılmış, daha hızlı ve pratik bir oluşum sağlanmıştır.

Cari Kart Sistemi ile binadaki işletmeci hareketliliğinin kolaylıkla takip edilebileceği, ruhsat numarasından esnaf takibi, bina-işletme-işletmeci hakkında bilgi alabileceği bir sistem kurulmuştur. Saha analiz raporları ile süreçler daha Etkin yönetilebilecek.

İşletme Raporları

 • Açtığı iş yeri, yer ve sayısı
 • Açtığı iş yeri türleri
 • Almış olduğu ceza ve ödüller
 • Sahip olunan eğitim/belgeler

Sosyolojik Veri Raporları

 • İşçi sayısı
 • İstihdam ihtiyacı
 • İşletmeci demografik yapısı
 • Umuma açık iş yerlerinde ibadet ve çocuk bakım yerleri
 • Engelli rampası

Adrese Dayalı Ruhsat Yönetim Sistemi

 • Rasis Ruhsat Yönetiminde Esenler Modeli
 • Adrese Dayalı Ruhsat Yönetim Sistemi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 6. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri töreninde AR-GE ve İnovasyon kategorisinde RASİS (Ruhsatta Akıllı Sistem) projemiz ile ikinci olduk.

Diğer Projeler