Öneri ve Talep Formu

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Esenler sınırları içerisinde açılmış ve açılacak olan sıhhi, gayrı sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili olarak (ilçe belediyesinin yetkisinde olanların) araştırma inceleme çalışmalarını yapan ve yaptıran, bunlara ilişkin plan ve projeleri geliştirerek, toplum, çevre iş yeri ve çalışanların sağlığını korumaya ilişkin denetimleri kanun ve nizamlara uygun olarak yapılmasını sağlayan ve iş yerlerini ruhsatlandıran birimdir.

İnsan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları, imar, kat mülkiyeti ve tabii çevrenin korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan iş yerlerini gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda zabıta marifetiyle faaliyetten men etmek, ilçemizdeki, pazar yerlerinde kurulu bulunan ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir muayenelerini yapmak ve damgalamak müdürlüğün sorumluluklarındandır.

Müdürlük Nerede?

Adres: Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8

Telefon: 444 0073

Hizmet Alanları

  • Sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinin ruhsatlandırılması
  • Ruhsat düzenlenen iş yerlerinin muayene ve kontrolü
  • Denetimler
  • Ölçü ve ayarlar

Müdürlüğe Ait Projeler

Müdürlük Haberleri