Öneri ve Talep Formu

Üniversitemizden 550 esnafımızı mezun ettik.

Esnaf Üniversitesi

Esnaf Üniversitesi ile “Esnaf Bilsin, Esenler Gelişsin” sloganıyla ilçede hizmet veren esnaf ve işletmelerin kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmayı, hizmet veren ve mal satan esnafın kalitesini artırmayı, bunu yaparken de hizmet alan vatandaşlarımızın memnuniyet seviyesinin yükselmesini amaçladık.

Esnaf Üniversitesi ile esnaflarımız artık daha bilinçli!

En büyük hedefimiz olan Esenler’in fiziki, sosyal ve kültürel alanda değişmesini sağlayarak İstanbul’un gözde bir ilçesi yapma isteğimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz önemli projelerden birisi de Esnaf Üniversitesi oldu.

Esenlerimizin göz bebeği olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik tecrübesinden en iyi şekilde faydalanmak ve bu birikimin Esenler’de hayat bulması için Esenler Belediyesi olarak birçok proje yürüttük. Bu iş birliği çerçevesinde düzenlediğimiz eğitim seminerleri ile esnafımızın üniversite ile tanışmasını sağladık. Böylece Esenler’in daha yaşanabilir ve kaliteli bir şehir olması için çalışıyoruz.

Projenin Amacı

İlçemizde bulunan tüm esnaf sanatkâr camiasının toplum içerisinde hak ettiği şekilde temsil edilmesini, esnaf  sanatkârlara ve topluma, çağdaş, akılcı, hızlı ve yenilikçi bir yaklaşımla hizmet ederek gerekli işbirliğini sağlamaktır.

Bu amaçla;

  • Esnaf ve sanatkârlarımızın mevcut sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirilerek uygulanması,
  • Kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimin sağlanması,
  • Eğitim ve meslek standartlarının yükseltilmesi,
  • “Sürekli gelişim” anlayışı içerisinde esnaf ve sanatkârlarımızın varlıklarını sürdürebilmeleri için süratle kendilerini yenilemelerini sağlayacak fırsatlar oluşturulması veya desteklenmesi,bu amaçla, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere, teknolojik yeniliklerin azami ölçüde esnaf sanatkâr camiasına ulaştırılması,
  • Esnaflarımızın her türlü istek ve şikayetlerini ,daha net ve daha etkin şekilde ilgili birimlerimize iletilmesinin sağlanması,
  • Esnaflarımızın sistem içerisinde daha etkin şekilde yer almasının sağlanmasıdır.

Sektörel Bazlı Esnaf Toplantıları (2011)

Helalinden kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, üreten ve yardım eden, ahilik kültürüyle yoğrulmuş bir esnaf bilinci…

Bizler büyüyen ve gelişen Umut ve Güvenlik Şehri Esenler halkı ve esnafının ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, sorunlarını çözmek için projeler üretiyoruz. Yönetici ile yönetileni bir araya getirdiğimiz “Esnaf Buluşmaları” ile “Umut Şehri” esnafının ortak sorunları konuşulmuş ve çözüm noktasında birlikte karar alınıp hareket edilmiştir.

Esnafımızın unutulmaması, ticaret yapabilirliğinin devam ettirilebilmesi, rekabetini sürdürebilmesi açısından destek verilmesi şarttır. Esnaf ve sanatkarlarımız toplumun bel kemiğidir. İnsanların en önemli gündemi, anlayışın, barışın, kardeşliğin, hürmetin, merhametin buluşup kaynaşılmasıdır.

Amaç: Yönetici ile yönetileni bir araya getiren “Esnaf Buluşmaları’’ projemiz ile amacımız; Esenler esnafının sektörel bazlı sıkıntılarını en aza indirmek, haksız rekabeti ortadan kaldırmak, kaliteli üretimi teşvik etmek, halkın yanında olmak, esnaflar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, insana saygıyı ve sevgiyi işlemektir.

Kapsam: Esenler Esnaf Buluşmaları Projesi, ilçe dahilinde hizmet veren çeşitli meslek gruplarını; belirli bölgelerdeki işletmeleri ve Esenler Belediyesi’ne ait müdürlerinde katılarak yapılacak değerlendirmeleri kapsar.

Uygulama Esası: Problemli sektörlerin belirlenerek, toplantı düzenlenmesi ve toplantı sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda sorunların giderilmesi.

Sonuç: Yapılan tüm toplantıların tutanakları Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce rapor haline getirilerek gereği için ilgili müdürlüklere gönderilmiştir.

Diğer Projeler