Kalite Politikası

 1. Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak.
 2. Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak.
 3. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve gelir arttırıcı yatırımlar yapmak.
 4. Çağın değişen koşullarına, rantabl imkanlarla ve pratik olarak, uyum sağlayabilecek ‘ortak akıl’ oluşturabilmek
 5. Her kentlinin, belediyecilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmaktır.

Değerlerimiz

 1. Adalet duygusu ile hareket ederiz
 2. İş ahlakına önem verir, özverili ve ahenk içinde çalışırız
 3. Dürüst ve güveniliriz
 4. Kültürel değerlere bağlıyız
 5. Değişime ve yeniliklere açığız
 6. Hizmetlerimizde vatandaşın memnuniyeti önceliğimizdir
 7. Emek ve başarıyı takdir ederiz

”Kültürel değerlere bağlıyız‘ ile ”Değişime ve yeniliklere açığız‘ değerlerinin ilk bakışta birbirine zıt iki değer olduğu düşünülürse de, planlama ekibinin yaptığı değerlendirmede, Japon‘ların ”Yin-Yen‘ felsefesine benzer şekilde, Esenler Belediyesi’nin kültürel değerlerine bağlı kalarak, değişime açık olabileceği ve yenilikleri değerlendirebileceği sonucuna varılmıştır.