Öneri ve Talep Formu

Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile 108 uygulama hayata geçirilecek.

Akıllı Şehir Esenler

Akıllı Şehir Esenler Projesi, Esenler sınırları içerisinde yer alan askeri bölgenin belediye hazinesine aktarımıyla çalışmalarına başlanan Türkiye'nin ilk Akıllı Şehri'ne yönelik; Esenler Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Protokolü'nü kapsıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esenler Belediyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında Esenler ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm faaliyetlerinde akıllı şehir uygulama alanlarına yönelik esas alınacak hususları belirlemek ve taraflar arasında iş birliği içerisinde 2019-2022 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan stratejiler ve eylemlere yönelik örnek uygulamalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Akıllı Çevre

 • Akıllı Atık Toplama, Ayrıştırma ve Bertaraf
 • Akıllı Temiz ve Atık Su Yönetimi
 • Akıllı Sulama ve Yağmur Suyu Yönetimi

Akıllı İnsan

 • Yaşayan Laboratuvar (Living Lab)

Akıllı Ulaşım

 • Otopark Yönetimi ve Yönlendirme Sistemi
 • Bisiklet Yolu ve Paylaşımı
 • Akıllı Durak

Akıllı Yapılar

 • Yapı Bilgi Modellemesi
 • Entegre Bina Güvenlik Sistemleri
 • Entegre Acil Durum Sistemleri
 • Yapı Entegre Atık Yönetimi
 • Akıllı Yapı Yenilenebilir Enerji Sistemleri
 • Yeşil Sertifikalı Yapılar
 • Adaptif Havalandırma Sistemleri

Akıllı Güvenlik

 • Video İzleme ve Analiz Sistemleri
 • Görüntülerden İnsan Davranışı Tespiti
 • Akustik Algılama ve Konum Tespiti
 • Yangın Algılama

Akıllı Altyapı

 • Scada Sistemi
 • Galeri Sistemi
 • Akıllı Sayaçlar

Akıllı Enerji

 • Akıllı Sokak Aydınlatmaları
 • Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

Bilgi Teknolojileri

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Diğer Projeler