Akıllı Şehir Esenler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esenler Belediyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Esenler ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm faaliyetlerinde akıllı şehir uygulama alanlarına yönelik esas alınacak hususları belirlemek ve taraflar arasında işbirliği içerisinde 2019-2022 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planında yer alan stratejiler ve eylemlere yönelik örnek uygulamalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esenler Belediyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Esenler ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm faaliyetlerinde akıllı şehir uygulama alanlarına yönelik esas alınacak hususları belirlemek ve taraflar arasında işbirliği içerisinde 2019-2022 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planında yer alan stratejiler ve eylemlere yönelik örnek uygulamalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Akıllı Çevre

 • Akıllı Atık Toplama, Ayrıştırma ve Bertaraf
 • Akıllı Temiz ve Atık Su Yönetimi
 • Akıllı Sulama ve Yağmur Suyu Yönetimi

Akıllı İnsan

 • Yaşayan Laboratuvar (Living Lab)

Akıllı Ulaşım

 • Otopark Yönetimi ve Yönlendirme Sistemi
 • Bisiklet Yolu ve Paylaşımı
 • Akıllı Durak

Akıllı Yapılar

 • Yapı Bilgi Modellemesi
 • Entegre Bina Güvenlik Sistemleri
 • Entegre Acil Durum Sistemleri
 • Yapı Entegre Atık Yönetimi
 • Akıllı Yapı Yenilenebilir Enerji Sistemleri
 • Yeşil Sertifikalı Yapılar
 • Adaptif Havalandırma Sistemleri

Akıllı Güvenlik

 • Video İzleme ve Analiz Sistemleri
 • Görüntülerden İnsan Davranışı Tespiti
 • Akustik Algılama ve Konum Tespiti
 • Yangın Algılama

Akıllı Altyapı

 • Scada Sistemi
 • Galeri Sistemi
 • Akıllı Sayaçlar

Akıllı Enerji

 • Akıllı Sokak Aydınlatmaları
 • Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

Bilgi Teknolojileri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Diğer Projeler