Öneri ve Talep Formu

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İlgili kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarının dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla, kentsel dönüşüm alanlarına ait hazırlanan projelerin fizibilite raporları doğrultusunda modeller hazırlar veya hazırlatır, kentsel dönüşümle ilgili tüm işleri yapar veya yaptırır.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ilçe bütününe yönelik fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olmayan bölgelerin belirlenmesi ve öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla ilçe bütününde sorunların tespiti, mülkiyet verilerinin irdelenmesi ve alana ait tüm verilerine elde edilerek analizlerin yapılması ve söz konusu analizlerin değerlendirilmesi sonucunda amaç ve hedeflere erişim için belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi için ilçe bütününde gerekli çözüm önerilerinin, eylemlerin/faaliyetlerin/projelerin mekâna yansıtılarak yöntemlerin belirlenmesi amacı ile kentsel dönüşüm strateji planı (master plan) hazırlar veya hazırlatır.

Müdürlük Nerede?

Adres: Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8

Telefon: 444 0073

Hizmet Alanları

  • Kamulaştırma alanları
  • Rezerv alanları
  • Riskli yapılar

Müdürlük Haberleri