Öneri ve Talep Formu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Gençlik, spor ve eğitime ilişkin proje planlayıp uygulamanın yanı sıra bu alanlarda faaliyet gösteren ilçemiz dâhilindeki kuruluşlara, amatör spor kulüplerine ve sivil toplum kuruluşlarına her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin gençlik ve spora yönelik yaptığı her türlü eğitim, sosyal, eğitsel, sportif işlerin ve etkinliklerin değişen koşullara uygun bir şekilde konseptini belirler, planlar ve bu işlerin organizasyonunu gerçekleştirir. Ayrıca onaylanmış gençlik, eğitim ve spor, etkinliklerin bağlı olduğu birimleri koordine eder, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemeyi hedefler.

Ulusal ve uluslararası gençlik, eğitim ve spor alanında turnuva, şenlik, fuar, festival, tanıtım etkinlikleri düzenler ve yapılacak etkinliklere yönelik yazışmaları yapar. Belediyeye bağlı halka açık stat, saha, spor tesisi vb. yerlerde yapılacak etkinliklerle ilgili tahsisi yapar ve kaydını tutar. Gençlik, eğitim ve spor üzerine araştırmalar yaparak projeler hazırlamak müdürlüğün başlıca görevleri arasındadır.

Müdürlük Nerede?

Adres: 15 Temmuz Mah. 15 Temmuz Millet Bahçesi İçi

Telefon: 444 0073 Dahili: 6257

Hizmet Alanları

  • 'Rota Oluşturuldu' gezileri
  • Yazılımcılık projeleri
  • Gençlere yönelik eğitsel, sportif ve bilimsel çalışmalar

Müdürlüğe Ait Projeler

Müdürlük Haberleri