ESEV

Zurna

ESEV

Zurna

Tahta, metal ve kamış kullanılarak yapılan, yüksek sesli, bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz çeşididir. Türk musikisinde daha çok halk musikisi ve mehter musikisinde kullanılır. Programa katılanların; geleneksel Türk Halk Müziğinin en temel çalgılarından biri olan zurnanın temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması, Türk müzik kültüründeki yerini ve önemini anlaması, bu çalgıların bölgelere, yörelere göre farklılık gösteren, çalım teknikleriyle, icra etmesi, geleneksel ve evrensel sazlarla toplu seslendirme anlamında yakalanması gereken ahenk birliğini kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, zurnanın özellikleri, zurna hakkında genel bilgi ve nota çalıştırılması, müzik notaları üzerinde egzersiz.

Diğer Kurslar