ESEV

Gitar

ESEV

Gitar

Batı müziği dönemlerine göre klasik gitar için bestelenmiş olan eserlerle ilgili teknik, icra bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı, klasik gitar müziği dağarcığının oluşturulduğu, genel müzik ve enstrüman bilgisinin kazandırılmasının sağlandığı eğitim programıdır. Gitar eğitim programında öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyeleri dikkate alınarak ince motor ve bilişsel becerilerini koordineli geliştirmeyi hedefleyen özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Kurumumuzda gitar eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, gitar çalmada oturuş ve tutuş tekniği, klasik gitarda ı. pozisyon ve ses çalışmaları, klasik gitarda iki partili teknikler, klasik gitarda do majör ve la minör diziler, klasik gitarda sol majör ve mi minör diziler, klasik gitarda fa majör ve re minör diziler, klasik gitarda re majör ve si minör diziler.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar