ESEV

Kara Kalem

ESEV

Kara Kalem

Kurşun, kömür, grafit gibi çizim araçları ile çizilen resim sanatıdır. Programda doğa gözlemlerinin çizginin imkanlarıyla resimsel düzleme aktarılması ve karakalem tekniğiyle portre-figür-peyzaj çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Çizgi, geometrik formlar, oran-orantı, hacim-espas, doku, ışık-gölge, perspektif, anatomi, kompozisyon, özgün karakalem çalışmaları.

Diğer Kurslar