ESEV

Hüsnühat

ESEV

Hüsnühat

Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş, yazı ve çizgilerle icra edilen bir güzel yazı yazma sanatıdır. Programda hüsnühat için mürekkep hazırlayabilme, kamış açabilme, kağıt aharlama, harfleri yazı çeşitlerine göre yazabilme, yazı çeşitlerine göre istif yapabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsnühat kavramı, hat yazı çeşitleri, meşhur Türk hattatları, hüsnühat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, sülüs meşkleri, nesih meşkleri.

Diğer Kurslar