ESEV

Çello

ESEV

Çello

Viyolonsel ismiyle de bilinen çello, keman, viyola ve kontrbasın da içinde bulunduğu yaylı çalgılar ailesindendir. Şekil itibariyle birbirine çok benzeyen bu enstrümanların en büyük farkı boyutlarıdır. Kemandan sonra insan sesine en yakın ses yapısına sahiptir. Programa katılanların; çellonun yapısal özelliklerini tanıması, çello çalmada temel davranış ve becerileri kavraması ve uygulaması, çelloda teknik ve müzikal gelişimini sağlamada sorumluluk bilinci kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Çello oturuş, tutuş, duruş. Arşe (yay) kullanımı. nota, ritim ve temel müzik bilgileri, temel diziler, sol ve sağ el egzersizleri, çellonun tarihi gelişimi ve sanattaki yeri, Suzuki Metodu’nda yay kullanma ve parmak çalışması, ezbere tekrar çalışmaları.

Diğer Kurslar