ESEV

Çello

ESEV

Çello

Viyolonsel ismiyle de bilinen çello, keman, viyola ve kontrbasın da içinde bulunduğu yaylı çalgılar ailesindendir. Başlangıçta ortaya çıkış amacı orkestralardaki bas seslerini desteklemek olan çello, 18.yüzyılın başlarında kendi başına kabul görmeye başlamıştır.

Bu programda öğrencilere enstrümanın temel eğitimi verilmekte, çello yay teknikleri, baskı ve metot çalışmaları yaptırılmaktadır. Eğitim için ‘Suzuki Çello Metodu’ kullanılmaktadır. Çello eğitimi; bolca egzersiz içeren bir eğitimi kapsadığı için sol elin gelişimi bakımından çello oldukça yararlı bir enstrümandır. Bütün yaylı çalgılar iyi bir işitme kulağı ister. Aynı zamanda var olan işitmeyi de oldukça geliştirir.

Kurumumuzda çello eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Çello oturuş, tutuş, duruş. Arşe (yay) kullanımı. nota, ritim ve temel müzik bilgileri, temel diziler, sol ve sağ el egzersizleri, çellonun tarihi gelişimi ve sanattaki yeri, Suzuki Metodu’nda yay kullanma ve parmak çalışması, ezbere tekrar çalışmaları.

Eğitim Süresi: 36 saat

Diğer Kurslar