ESEV

Tiyatro

ESEV

Tiyatro

Tiyatro kursu ile katılımcıların; oyunculuk yeteneklerini geliştirmeleri, tiyatro metinlerindeki karakterlerin analizlerini yapmaları, sahne hâkimiyeti kazanmaları, topluluk önünde heyecanlarını kontrol altına alma becerisi kazanmaları, oyunculuk mesleğinin gerekliliği olan sanatsal disiplin ve ekip ruhunu kazanmaları, bir oyunun sahnelenme aşamasına ihtiyaç duyulan yan unsurlar (dekor, kostüm, ışık, müzik vb.) konusunda deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kurumumuzda tiyatro eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Tiyatro etiği, metin çözümleme, sahne çalışmaları, tiyatro oyunu, prova ve hazırlık süreci, oyun sahneleme.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar