ESEV

Seramik

ESEV

Seramik

Seramik, organik olmayan malzemelerin oluşturduğu bileşenlerin, çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra, sırlanarak veya sırlanmayarak, sertleşip dayanıklılık kazanmasına varacak kadar pişirilmesi bilim ve teknolojisidir. Hammaddesi kil olan elde, kalıpta ya da tornada biçimlendirilmiş ve fırınlanmış her tür nesne sözcüğün kapsamına girmektedir.

Konu Başlıkları: Yoğurma, çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve pişirim vb. teknikler ile genel tarihi ve sanatçıları, seramik kimyası ile ilgili genel bilgilendirme.

Diğer Kurslar