ESEV

Seramik

ESEV

Seramik

Seramik, insanlık tarihinin en eski malzemelerinden biri olmasının yanı sıra üretildiği dönemin sosyolojisi, kültürü ve teknik gelişimi açısından da önemli bilgiler taşımaktadır. Seramik, organik olmayan malzemelerin oluşturduğu bileşenlerin, çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra, sırlanarak veya sırlanmayarak, sertleşip dayanıklılık kazanmasına varacak kadar pişirilmesi, bilim ve teknolojisidir. Hammaddesi kil olan elle, kalıpta ya da tornada biçimlendirilmiş ve fırınlanmış her tür nesne sözcüğün kapsamına girmektedir.

İnsanlık tarihi kadar eski ve köklü bir geçmişe sahip olan seramik, insanın yaşam ve doğa mücadelesi içinde keşfettiği, zekâsı ve estetik duyarlılığı sayesinde çok farklı alanlara ve ilgilere hitap ederek günümüze kadar gelmiştir. Yoğurma, çimdikleme ve sıvama yöntemleriyle plastik çamuru şekillendirebilen, çeşitli seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, seramik mamul üretebilen, üretim sonrası sırlı ve sırsız ve pişirim yapabilen bireylerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Kurumumuzda seramik eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Yoğurma, çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve pişirim vb. teknikler ile genel tarihi ve sanatçıları, seramik kimyası ile ilgili genel bilgilendirme.

Eğitim Süresi: 144 saat

Diğer Kurslar