ESEV

Ney

ESEV

Ney

Ney, tek parça dokuz boğumlu bir kamışın içi boşaltılıp üzerine (biri arka kısmında) yedi adet delik (perde) açılması suretiyle yapılan üflemeli bir çalgıdır. Programa katılanların; ney üfleme tekniklerini kavraması ve uygulaması, müzik eğitimi vasıtasıyla çok yönlü ve diyalektik düşünmesinin geliştirilmesi, müzik eğitimi vasıtası ile psikomotor davranışlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Neyin tanımı ve bakımı, müziğin temel öğeleri, ney üflemede oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetle üfleme, soğuk ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen sesler, Türk musikisinde usuller, seyirler, basit, göçürülmüş ve bileşik Türk musikisi makamları, taksim ve transpozisyon.

Diğer Kurslar