ESEV

Ney

ESEV

Ney

Türk musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan neyi; temel, ikinci ve ileri seviyede kendi tavır, teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Kurumumuzda ney eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Neyin tanımı ve bakımı, müziğin temel öğeleri, ney üflemede oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetle üfleme, soğuk ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen sesler, Türk musikisinde usuller, seyirler, basit, göçürülmüş ve bileşik Türk musikisi makamları, taksim ve transpozisyon.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar