ESEV

Katı’

ESEV

Katı’

Kat veya katı’ kelimesinin sözlükteki anlamı ‘kesmektir’. Katı’ sanatı ise bir kağıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kağıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. Programda desen ya da yazıyı keserek veya içini oyarak bir zemine yapıştırma ve kompozisyon yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık–koyu ve ışık-gölge ile çalışma, genel tasarı ilkeleri, renk katı’ tekniğine hazırlık, uygulamalı katı’ tekniği.

Diğer Kurslar