ESEV

Ebru

ESEV

Ebru

Geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru, yoğunluğu artırılmış (kıvamlı) su yüzeyine toprak boyaların, at kılından yapılan fırçalar kullanılarak serpilmesi ile elde edilen renkli desenin kağıda aktarılmasıdır. Taklit edilememe özelliğinden dolayı devlet yazışmalarında fermanlarda paralarda kullanılmıştır.

Öğrencilere; kitre ile yoğunluğu artırılmış su üzerine özel fırçalarla, özel olarak hazırlanmış boyaları serpebilme, teknede meydana gelen damlacıkları şekillendirerek desen oluşturabilme ve bunu kâğıda aktarabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Kurumumuzda ebru eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk süsleme sanatları, renk, ebru boyamaya hazırlık, ebru boyama.

Eğitim Süresi: 144 saat

Diğer Kurslar