ESEV

Türk İslam Eserleri Tarihi

Türklerin İslam’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimari abideler, yazı (hüsnühat), tezhip, ebru, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır. Programda maddi ve manevi yeterliliklere sahip olma arzusunda ve çabasında, bilimsel yaklaşımı esas alan bir disipline sahip, modern öğretim yöntemlerini kullandıran, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmek. Türk ve İslam sanatlarının temel özelliklerini, diğer millet ve dinlerin sanatlarından ayrılan özelliklerini öğretmek amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Mimari, küçük el sanatları, sanatla ilgili arşiv belgeleri, abideler, anıt mezarlar.

Diğer Kurslar