ESEV

Minyatür

ESEV

Minyatür

Geleneksel desenleri çizebilen, desenlerle kompozisyonlar oluşturup süslemeler yaparak minyatür sanatını temel seviyede uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Kurumumuzda minyatür eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Kurşun kalem çalışması ve bu çalışmaları fırça ile uygulama, tarama, noktalama ve kusursuz çizgi çalışmaları, doğa çizimleri (bulut, ağaç, taş vs), kompozisyon çalışmaları ve boyamaya geçiş, renk ve tasarım bilgileri, kompozisyon hazırlama teknikleri.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar