ESEV

Minyatür

ESEV

Minyatür

Işık, gölge, hacim duygusu yansıtılmayan, küçük, renkli resim sanatıdır. Minyatürde en büyük özellik anlatılmak istenen konunun eksiksiz olarak aktarımıdır. Bu nedenle perspektif kullanılmamaktadır. İşlenen temanın barındırdığı olayları görselleştirmek için olayı resme figürler halinde aktarmak ve figürler birbirini kapamayacak şekilde yerleştirme esastır. Programda genellikle geleneksel desenlerle kompozisyonlar oluşturup süslemeler yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Kurşun kalem çalışması ve bu çalışmaları fırça ile uygulama, tarama, noktalama ve kusursuz çizgi çalışmaları, doğa çizimleri (bulut, ağaç, taş vs), kompozisyon çalışmaları ve boyamaya geçiş, renk ve tasarım bilgileri, kompozisyon hazırlama teknikleri.

Diğer Kurslar