ESEV

Halk Oyunları

ESEV

Halk Oyunları

Halk oyunları, ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan; bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü ifade eden müzik eşliğinde veya müzik aleti olmaksızın, el , ayak gibi organlarla tempo tutarak tek kişi veya gruplar halinde icra edilen, ölçülü ve düzenli hareketlerdir.

Halk oyunlarında, ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Kurumumuzda halk oyunları eğitimi 15-45 yaş bayan grubuna verilmektedir.

Konu Başlıkları: Folklorun tarihi süreci, folklorun tanımı ve önemi, halk oyunlarının tatbiki, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk oyunu çeşitleri ve bu oyunların bir kısmının öğrenilmesi.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar