ESEV

Halk Oyunları

ESEV

Halk Oyunları

Halk oyunları, ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan; bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü ifade eden müzik eşliğinde veya müzik aleti olmaksızın, el, ayak gibi organlarla tempo tutarak tek kişi veya gruplar halinde icra edilen, ölçülü ve düzenli hareketlerdir. Programda ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Folklorun tarihi süreci, folklorun tanımı ve önemi, halk oyunlarının tatbiki, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk oyunu çeşitleri ve bu oyunların bir kısmının öğrenilmesi.

Diğer Kurslar