ESEV

Batı Müziği Teorisi ve Solfej

ESEV

Batı Müziği Teorisi ve Solfej

Müzikte sol-fa, solfa, solfeo olarak da bilinen solfej, notaları; perdeye, deşifreye, değerlere, sese ve süreye uygun biçimde söylenmesini sağlayan müzik eğitimi yöntemidir. Programda müziğin kültürel saha içerisinde oluşumunu anlama, hafızanın ve teknik özelliklerin yazımını öğrenme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Solfej eğitimi yazılı notasyonu sese çevirmenin başlangıcıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, batı müziğinde temel sesler, karşılaştırmalı örneklerle ritmik okuma, motifler, modal ve tonal ritmik okuma, modlar ve diziler, eser analizi yapma.

Diğer Kurslar