ESEV

Beden Dili

ESEV

Beden Dili

Beden dili insanın bedeni vasıtasıyla hislerini, fikirlerini karşı tarafa doğru ve anlaşılır bir şekilde iletmesidir. İnsanların vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle size verdiği mesajları anlayabilmeyi kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Sözsüz mesajlar; jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas.

Diğer Kurslar