ESEV

Filografi

ESEV

Filografi

Tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir el sanatıdır. Programda, bu tekniği uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Malzemelerin tanınması, filografi teknikleri, ürün çeşitleri.

Diğer Kurslar