ESEV

Klarnet

ESEV

Klarnet

Klarnet, ağızlık aracılığıyla üflenerek çalınan bir nefesli çalgıdır. Ahşap bir gövdesi, kamıştan yapılmış bir ağızlığı, bir dizi tuş ve bir metal borudan oluşur. Programa katılanların; klarnetin ses dolgunluğuna uygun tınılarda ses elde edilebilmesi için gerekli kazanımları sağlaması, Türk müziğinin hemen her türünde yaygın olarak kullanılan çalgılardan biri olan klarnetin Türk müzik kültürü bağlamında yerini ve önemini kavraması, geleneksel Türk müziği çalgıları ile uyumlu birlikteliğin, ses ahenginin sağlanabilmesi için gerekli beceri kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, nefes ve parmak egzersizleri, klarnet üflemede tutuş ve ses çıkarma tekniği, farklı şiddetlerdeki üflemelerde alınan sesler, repertuar çalışması içerisinde klarnet ve yapısı, çalma teknikleri ve önemli ustalar.

Diğer Kurslar