ESEV

Ses Eğitimi (Şan)

ESEV

Ses Eğitimi (Şan)

Şan eğitimi, ses eğitimi demektir. Programa katılanların; sesin öğelerini bilmesi, insandaki ses sistemini tanıması, sesin oluşumundaki organları tanıması ve kullanması, nefes eğitimleri ve egzersizleri şan tekniğini temel düzeyde genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, insanda ses sistemi, duruş, solunum geliştirici çalışmalar, diksiyon ve artikülasyon, entonasyon, rezonans ve nüans çalışmaları.

Diğer Kurslar