ESEV

Ses Eğitimi (Şan)

ESEV

Ses Eğitimi (Şan)

Bu programda öğrencilere ses eğitimi egzersizleri ve şan tekniğini temel, ikinci seviye ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Kurumumuzda Ses eğitimi (Şan) eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, insanda ses sistemi, duruş, solunum geliştirici çalışmalar, diksiyon ve artikülasyon, entonasyon, rezonans, vibrato, inici ve çıkıcı diziler, aralıklar ve nüanslar.

Eğitim Süresi: 36 saat

Diğer Kurslar