ESEV

Grafiti

ESEV

Grafiti

Grafiti, İtalyanca “çizilmiş” anlamına gelen “graffito” teriminin çoğul halidir. Kamusal bir alanda yer alan bir duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazılardır. Duvarlara çizilen ve bu çalışmayı yapan kişinin isteğine göre hobi, şöhret, sokakta yaşananlar vs. amaçlarla sınırı olmadan şekillenen bir sanattır.

Konu Başlıkları: Harf yapımı, perspektif, harf anatomisi, oran, orantı, eskiz oluşturma, renk, renk grupları ve çeşitleri, grafitide renklendirme

Diğer Kurslar