ESEV

Yan Flüt

ESEV

Yan Flüt

Yan tutularak çalınan, metalden ya da tahtadan yapılabilen baş, gövde ve kuyruk adı verilen üç bölümden oluşan bir üflemeli çalgıdır. Flütün en yaygın türüdür, orkestralarda ve bandolarda sıkça kullanılır. Programa katılanların; flütte nefes alma-verme(diyafram) ilişkisi ve flüt tutuş pozisyonu öğretilmesi yoluyla flüt enstrümanına hakimiyet kazanabilmesi, hız ve gürlük terimlerinin kullanım alanlarını fark edebilmesi, müzik yazısı temel öğeleri ile müzikte süre kavramını kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, yan flüt temel teknikler, yan flüt çalmada 1., 2. ve 3. oktav sesler ile staccato ve legato tekniği (artikülasyonlar), hız ve gürlük terimleri, süsleme notaları, transpozisyon, bütün majör ve minör dizilerde gam ve arpejler ( 1., 2., 3. seviyelere göre paylaştırılmış olarak), sonat seslendirme.

Diğer Kurslar