ESEV

Naht

ESEV

Naht

Naht, ağacı kabartma şeklinde yontma, kıl testere ile şekil verme sanatıdır. Programda malzemeyi seçme, ahşaba yüzey oyma yapabilme, ahşaba kakma ve kaplamayla kakma uygulayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Elde kesme, elde şekillendirme, tabii şekil oyma, yüzey oyma, ahşap kakma, kaplama ile kakma, yüzey kaplama ve onarma, dolgu ve son kat vernikleri.

Diğer Kurslar