ESEV

Karadeniz Kemençesi

ESEV

Karadeniz Kemençesi

Programın ilk seviye eğitiminde öğrencilere; Karadeniz kemençesinin temel düzeyde genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme becerisi kazandırılır. 2. ve 3. seviye eğitimlerde ise öğrencilere icrası daha ustalık gerektiren, Türk Halk Müziği’nde klasikleşmiş eserlerinin sazları ile icrası öğretilir.

Kurumumuzda Karadeniz kemençesi eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları:

1. seviye için: Müziğin temel öğeleri, Karadeniz kemençesini tanıma ve kemençenin bakımı, Karadeniz kemençesinin akordu, Karadeniz kemençesinde duruş, tutuş ve ses çıkarma tekniği, Karadeniz kemençesinde tek ve çifte telden elde edilen sesler, kemençede eserleri kuralına uygun biçimde seslendirmek.

Programın sonraki seviyeleri için: Bar formları ve seviyeye uygun klasik eserler, horon formları ve seviyeye uygun klasik eserler, karşılama formu ve seviyeye uygun klasik eserler, Karadeniz bölgesi kırık havaları ve seviyeye uygun klasik eserler.

Eğitim Süresi:72 saat

Diğer Kurslar