ESEV

Karadeniz Kemençesi

ESEV

Karadeniz Kemençesi

Kemençe, rebap, keman türü yaylı çalgılarla akraba olduğu düşünülen, bir yay yardımıyla çalınan üç telli geleneksel halk çalgısının adı olup, klasik kemençe ile karıştırılmasını önlemek amacıyla Karadeniz kemençesi olarak da adlandırılmaktadır. Programa katılanların; kemençe akordunu yapması, çalgıda teknikleri bilmesi, icra edilen eserin makamsal özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Karadeniz kemençesini tanıma ve kemençenin bakımı, Karadeniz kemençesinin akordu, Karadeniz kemençesinde duruş, tutuş ve ses çıkarma tekniği, Karadeniz kemençesinde tek ve çifte telden elde edilen sesler, kemençede eserleri kuralına uygun biçimde seslendirmek.

Diğer Kurslar