ESEV

Klasik Kemençe

ESEV

Klasik Kemençe

Klasik Kemençe, diğer adıyla İstanbul Kemençesi: Klasik Türk Müziğinde kullanılan, tırnak ile çalınan yaylı çalgılardan biridir. Klasik Kemençenin en önemli ve diğer yaylılardan en ayırt edici özelliği notalar tellerin üzerine basarak değil, tırnakla yandan iterek bulunur. Programa katılanların; kemençe temel pozisyonu ve özelliklerini bilmesi, kemençe akordunu yapması, teller üzerinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü parmakları kullanarak doğru sesler elde etmesi, Türk müziğinde kullanılan saz eseri ve sözlü eser dağarcığı kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, kemençeyi tanıma ve bakımı, kemençede akort ayarlama, duruş, tutuş ve ses çıkarma tekniği, tek tel ve çift telden elde edilen sesler.

Diğer Kurslar