ESEV

Sulu Boya

ESEV

Sulu Boya

Sulu boya tekniği ile ilgili kavramların ve sanatsal yaklaşımların öğretilerek uygulamaların yaptırıldığı, katılımcının özgün tavırlı sulu boya resimler üretmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır. Katılımcıların Resim ile ilgili temel kavramları tanımları ve bilgileri kullanarak eser üzerinde açıklamaları, sulu boya tekniğini tanımaları ve uygulamaları, sulu boya tekniğinde iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları açıklayabilmeleri, aşamalarına göre sulu boya tekniğini kullanmaları amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Sulu boyada malzeme seçimi, kağıdın boyaya hazırlanması, yardımcı malzeme bilgileri, renk, doku.

Diğer Kurslar