ESEV

Temel Tasarım

ESEV

Temel Tasarım

Sanatın temel kavramlarının verildiği ve bunlara yönelik uygulamaların yaptırıldığı, farklı plastik sanat disiplinlerinin eğitimine geçişte ilk basamağı oluşturan derstir. Öğrencinin gözlem ve araştırma yapma, analiz-sentez yapma, yeniden oluşturma, yorumlama yeteneğini geliştirme ve tüm bunları malzemenin olanaklarını keşfederek yaratıcı uygulama çalışmalarına dönüştürebilmesi hedeflenmektedir. Programda bireylere; geleneksel sanatlar, el sanatları ve plastik sanatlar alanlarında eğitim almadan önce uygulama ile ilgili temel bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açıklık ve koyuluk, ışık ve gölge temel bilgileri, genel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, hacim, espas, oran-orantı, denge, perspektif ve karakalem resim teknikleri.

Diğer Kurslar