ESEV

Temel Tasarım

ESEV

Temel Tasarım

Temel Sanat Eğitimi, sanatın temel kavramlarının verildiği ve bunlara yönelik uygulamaların yaptırıldığı, farklı plastik sanat disiplinlerinin eğitimine geçişte ilk basamağı oluşturan derstir. Öğrencinin gözlem ve araştırma yapma, bakmak ile görmek arasındaki farkı kavrama, analiz-sentez yapma, yeniden oluşturma, yorumlama yeteneğini geliştirme ve tüm bunları malzemenin olanaklarını keşfederek yaratıcı uygulama çalışmalarına dönüştürebilmesinin hedeflendiği bir alandır. Sanatın temel öge ve ilkelerini kazandırmaya ve kompozisyon çeşitlerini kavratmaya yönelik uygulamalar içerir.

Bireylere; geleneksel sanatlar, el sanatları ve plastik sanatlar alanlarında eğitim almadan önce uygulama ile ilgili temel bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Kurumumuzda “Temel Sanat Eğitimi” genel olarak başlangıç seviyesinde 14 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açıklık ve koyuluk, ışık ve gölge temel bilgileri, genel tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, hacim, espas, oran-orantı, denge, perspektif ve karakalem resim teknikleri.

Eğitim Süresi: 144 Saat

Diğer Kurslar