ESEV

Kaligrafi

ESEV

Kaligrafi

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır yazı. Tarih boyunca başta iletişim olmak üzere birçok alanda kullanılmıştır. Yazı malzemelerinin ve yazıya ihtiyaç duyulan alanların artması, kutsal metinlerin yazımı, kitap yazımı ve çoğaltılması gibi  ihtiyaçlar tarih boyunca yazının da çeşitlenmesini sağlamış farklı medeniyetlerin elinde farklı formlara bürünerek sanatsal yazı türleri de gelişmiştir. Zamanla kalıplaşmış olan bu yazı türlerinin belirli form ve ölçüleri vardır.  İşte kaligrafi de belirli ölçüler ve kurallar dahilinde güzel yazı yazma sanatıdır. Kaligrafik yazı yazabilmenin en kolay yolu doğru eğitimdir. Aksi halde kişinin kendi kendine kuralsızca yapacağı çalışmaların iyi bir neticesi olmayacaktır.

Kaligrafi Latin harfleriyle süsleyerek yazı yazma sanatıdır. Programda öğrencilerin süsleme tekniklerini kullanarak yazı yazmayı öğrenmesi hedeflenmiştir.

Kurumumuzda Kaligrafi eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 14 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Kaligrafinin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, teknikler ve uygulama.

Eğitim Süresi: 144 saat

Diğer Kurslar