ESEV

İşaret Dili

ESEV

İşaret Dili

İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşmaktadır. İşaret dilini aktif bir şekilde kullanabilme, işitme engellilerle iletişim kurabilme, istenilenleri anlatabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: İşaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, TİD özelliklerine göre cümleler, TİD cümlelerinde ekler ve zamanlar, TİD cümlelerinde öğeler.

Diğer Kurslar