ESEV

Türk Halk Müziği Korosu

ESEV

Türk Halk Müziği Korosu

Türk halk müziğinde yer alan eserleri, bağlı olduğu yörenin tavır ve etiğine uygun okuyabilme, Türk Halk Müziği’ni teorik olarak algılama bilinci ve enstrümanın çalım ve eşlik tekniklerini uygulama becerisi, Türk Halk Müziği’nin tarihsel açıdan evrelerini kavrayabilme bilincini kazandırılmasını amaçlayan bir programdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, etüt çalışmaları, Türk halk müziğinde kullanılan usuller, repertuvar, Türk halk müziğinde ağız biçimleri, örnek eserler ve toplu icra.

Diğer Kurslar