ESEV

Türk Halk Müziği Korosu

ESEV

Türk Halk Müziği Korosu

Türk Halk Müziği’ndeki (THM) eserleri, temel düzeyde, genel müzik teknik ve teorilerine ve ait olduğu yörenin tavır ve etiğine uygun olarak okuyabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Kurumumuzda Türk Halk Müziği korosu eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları:

1. seviye için: Müziğin temel öğeleri, diyafram ve hançere egzersizleri, Türk Halk Müziği’nde ağız biçimleri ve örnek eserler, THM bilgileri, Türk Halk Müziği repertuvarı.

2. ve 3. seviye için: Kırık hava formu ve seviyeye uygun klasik eser, deyiş formu ve seviyeye uygun klasik eser, halay formu ve seviyeye uygun klasik eser, zeybek formu ve seviyeye uygun klasik eser.

Eğitim Süresi: 108 saat

Diğer Kurslar