ESEV

Bendir

ESEV

Bendir

Bendir, Klasik Türk Müziği’nde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir. Türkiye’de son dönemlerde kullanım alanı yaygınlaşmaya başlamış olup, Türk Tasavvuf Müziği’nin yanında Türk Halk Müziği’nde en çok kullanılan ritim aleti olmuştur. Aynı enstrüman 12. yüzyıldan itibaren Ortaçağ Avrupa müziğinde timbre veya tymbre (Fransızca) adıyla yaygın olarak kullanılmıştır.

Kurumumuzda bendir eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 12 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları:

1. seviye için: Temel enstrüman tutuşu ve vuruş teknikleri, Türk müziği basit usulleri ve velveleleri, seviyeye uygun eserler ile birlikte icra uygulaması eğitimleri.

2. seviye için: Türk müziği birleşik usulleri ve velveleleri, klasik velvele dışındaki usul varyantları ve bu usullerde bestelenmiş eserler ile birlikte icra uygulaması eğitimleri.

3. seviye için: Basit ve birleşik usullerin klasik Türk müziğinde uygulanışı, ileri teknik icralar ve bu icralar içinde saz refakati ve yorum eğitimleri verilmektedir.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar