ESEV

Bendir

ESEV

Bendir

Bendir, Klasik Türk Müziği’nde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir. Türkiye’de son dönemlerde kullanım alanı yaygınlaşmaya başlamış olup, Türk Tasavvuf Müziği’nin yanında Türk Halk Müziği’nde en çok kullanılan ritim aleti olmuştur. Programa katılanların; müziğin temel öğelerini kullanması, bendiri doğru pozisyonda tutup (bendir ana usullerini) seslendirmesi, bendirde tartım, hece ve cümleleri seslendirmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Temel enstrüman tutuşu ve vuruş teknikleri, Türk müziği basit usulleri ve velveleleri, seviyeye uygun eserler ile birlikte icra uygulaması eğitimleri.

Diğer Kurslar