ESEV

Genel Sanat Tarihi

ESEV

Genel Sanat Tarihi

Sanat tarihi, sanatın tarihsel evrimini tarih koşullarıyla birlikte ortaya çıkan objeler üzerinden inceleyen bilim dalıdır. Eğitimde bireylere sanatın tarihini, kültürel zenginliklerimizin dünya kültürel mirasından da örneklerle anlatılması, sanat sevgisinin aşılanması ve sanat niteliği taşıyan nesneleri geçmişten günümüze kadar anlamlandırma ve yorumlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlığı: Tarih öncesinden günümüze sanatın gelişimi, sanat akımları, el sanatları, müzik, resim, mimari üzerinden dönemsel sanat incelemeleri.

Diğer Kurslar