ESEV

Bağlama

ESEV

Bağlama

Bağlama, Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli tezeneli bir çalgı türüdür. Kullanılan tekniğe göre tezene denilen kiraz ağacı kabuğundan yapılmış bir mızrapla tellere vurularak veya parmaklar ile çalınır. Programa katılanların; bağlama çalmada bağlamanın tutuluşu ve bağlama çalmada sağ ve sol el teknikleri, tezenenin teller üzerinde kullanımı gibi temel davranış ve becerileri kavraması ve uygulaması, yöresel üslup çalışmalarını geliştirerek bağlamaya uyarlaması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, bağlama düzeninde Hüseynî (Yahyalı Kerem) dizisi, bağlama düzeninde 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ritim kalıpları, bağlama düzeninde; rast ve sabâ (derbeder ve kalenderi dizileri), bağlama düzeninde; kürdî ve hicaz (garip) dizileri, bağlama düzenine uygun halk müziği repertuarı.

Diğer Kurslar