ESEV

Tambur

ESEV

Tambur

Ağaçtan yapılmış yarım daire şeklindeki tekneye, bir kapağın ve uzun bir sapın eklenmesiyle oluşan, yedi veya sekiz telli, perdeli bir çalgıdır. Tambur, kaplumbağa kabuğundan(bağa) yapılan ve mızrap adı verilen bir araç yardımıyla çalınmaktadır. Programa katılanların; tambur çalma tekniklerini kavraması ve uygulaması, tamburun tarihi gelişimi, yapımı, özellikleri ve bakımı hakkında bilgi edinmesi, saz repertuarının yanı sıra sözlü repertuara yönelik eser dağarcığı oluşturması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Sağ ve sol elin koordineli olarak hareket edebilmesine yönelik yapılan çalışmalar, mızrap tutuş teknikleri, notalara ve perdelere yönelik alıştırmalar da eğitim sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Diğer Kurslar