ESEV

Karikatür

ESEV

Karikatür

Karikatür, insanların, varlıkların, olayların hatta duygu ve düşüncelerin doğala ters düşen, olağanla çelişen gülünç yanlarını yakalayıp yazılı veya yazısız olarak, abartılı çizimlerle gülmece anlatımına dönüştürme sanatıdır. Programda insanların dünyayı görme ve anlama şeklini geliştirip farklı biçimlerde aktarabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Temel çizim dersleri (desen – oran, orantı – kompozisyon – bakış açıları), yüz ifadeleri karakter yaratma, temel hareketler, hareketleri komikleştirme, binalar, doğa çizimleri, hayvan ve nesne figürleri, tek karede anlatım, öykülü çizim, yazısız anlatım, espri bulma ve geliştirme, çizgi karakterleriyle çocuk eğitimi.

Diğer Kurslar