ESEV

Türk Musikisi Nazariyatı ve Solfeji

ESEV

Türk Musikisi Nazariyatı ve Solfeji

Programda Türk Musikisin perdelerini, çeşnilerini ve makamlarını teorik olarak öğrenme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Dini ve La- dini formlarından örnek eserlerle ritmik okuma yapma, Türk musikisi usullerini öğrenme, eser analizi yapma.

Diğer Kurslar