ESEV

Kâğıt Rölyef

ESEV

Kâğıt Rölyef

Rölyef Fransızca bir kelimedir. Yüzey üzerine yapılan yükselme ya da çökertmelere rölyef (kabartma) denir. Genellikle tarihi yapıların veya insan figürlerinin, modele uygun çalışmaların yardımcı malzemeler ile perspektife uygun olarak tabloya boyut vererek yerleştirilmesi anlamına gelir.

Birden çok ayrı katmanın üst üste özel tekniklerle bir araya getirilerek derinliği olan üç boyutlu tablolar oluşturulması olarak tarif edilir. Bir fotoğrafın ya da posterin tek tek kesilerek, en arka plandan, ön plana, çeşitli malzeme destekleriyle, tekrar bir araya getirilmesi işlemidir. Asıl olan orijinalliğin korunmasıdır. Ön sıraya ulaşmak için her kesimde bir bölüm eksiltilmelidir. Kâğıtlar esnetilerek boyut kazandırılır.

Kurumumuzda kağıt rölyef eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Malzeme bilgisi, tasarım, kesme, birleştirme, üretim teknikleri.

Eğitim Süresi: 144 saat

Diğer Kurslar