ESEV

Kâğıt Rölyef

ESEV

Kâğıt Rölyef

Yüzey üzerine yapılan yükselme ya da çökertmelere rölyef (kabartma) denir. Birden çok ayrı katmanın üst üste özel tekniklerle bir araya getirilerek derinliği olan üç boyutlu tablolar oluşturulması olarak tarif edilir. Bir fotoğrafın ya da posterin tek tek kesilerek, en arka plandan, ön plana, çeşitli malzeme destekleriyle, tekrar bir araya getirilmesi işlemidir. Asıl olan orijinalliğin korunmasıdır. Ön sıraya ulaşmak için her kesimde bir bölüm eksiltilmelidir. Kâğıtlar esnetilerek boyut kazandırılır. Programda, bu teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Malzeme bilgisi, tasarım, kesme, birleştirme, üretim teknikleri.

Diğer Kurslar