ESEV

Resim

ESEV

Resim

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir. Programda desene uygun hazırlık yapabilme, çizgi, oran-orantı, ışık- gölge, açık-koyu, perspektif tekniklerini uygulayabilme, akrilik boya, yağlı boya gibi çeşitli yöntemlerle renklendirerek resim uygulamaları yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, basit geometrik formlar, cansız modeller, tasarı ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, insan figürü detayları, insan figürü, portre.

Diğer Kurslar