ESEV

Tezhip

ESEV

Tezhip

Kelime manası ‘altınlamak’ olan tezhip, klasik sanatların bir dalı olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. İslamiyet’in kabulü ile gelişim gösteren tezhip sanatı, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, hat levhalarının, murakkaların, binlerce nadide yazma eserlerin sayfa kenarlarında ve mimaride kullanılmıştır.

Tezhip çalışmaları, usta – çırak ilişkisi içinde devam ederken bu sanatı icra eden erkek sanatkârlara ‘müzehhip’, kadın sanatkârlara ise ‘müzehhibe’ denilmektedir.

El yazması eserleri, hüsn-i hat levha ve albümlerini altın yaldız ve boya ile süsleyerek bu sanatı temel seviyede başarı ile uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Kurumumuzda tezhip eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 15 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Geleneksel desen, basit tırnaklı ve gelişmiş yaprak motifleri, kır çiçekleri motifleri, hatayi motifler, ağaç ve hayvan motifleri, bitki motifleri, rumî motifler, bulut ve basit geometrik motifler, hayvansal motif ve figürler.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar