ESEV

Tezhip

ESEV

Tezhip

Tezhip kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup, ‘altınlamak’ anlamına gelir. Günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhipte kullanılan motifler diğer süsleme sanatlarında görülen motiflerden daha küçük ve sadedir. Programda el yazması eserleri, hüsnühat levha ve albümlerini altın yaldız ve boya ile süsleyerek bu sanatı temel seviyede başarı ile uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Geleneksel desen, basit tırnaklı ve gelişmiş yaprak motifleri, kır çiçekleri motifleri, Hatayi motifler, ağaç ve hayvan motifleri, bitki motifleri, Rumi motifler, bulut ve basit geometrik motifler, hayvansal motif ve figürler.

Diğer Kurslar