ESEV

Ud

Udda ritim kalıplarını kullanabilen, diziler ve usullerle repertuar oluşturabilen ve enstrümanı tekniğine uygun olarak temel, ikinci seviye ve ileri seviyede çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Kurumumuzda ud eğitimi genel olarak başlangıç seviyesinde 16 yaş ve üstü için en uygunudur.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, açık mızrap çalışmaları, klavyede baskı ve pozisyon değişimi çalışmaları, temel makam dizileri ve usul velvelelerine göre mızrap dolgusu çalışmaları, basit süsleme teknikleri ve ileri teknik icralar.

Eğitim Süresi: 72 saat

Diğer Kurslar